Fotogalerie

DIVADLO

TELEVIZE, FILM

  

CIVILNÍ FOTO

 T I P !  
Fotografie Jany S. ze společenských událostí najdete na stránkách "nextfoto.cz".

Veškeré fotografie zveřejněné na tomto webu jsou zkomprimované tak, aby byla znemožněna jejich další reprodukce v uspokojivé kvalitě (v souladu s § 31 zákona 121/2000 Sb. /Autorský zákon/). Fotografie pocházejí z archivu Jany Strykové, Tomáše Berana, Lenky Hatašové, Hanuše Lamra, vydavatelství Mladá fronta a důvěryhodných, otevřených zdrojů, vždy je uveden jejich původ (resp. konkrétní autor, je-li znám) a jsou zařazovány s jediným cílem, kterým je komplexnost dostupných informací a materiálů o J. Strykové. Pokud uveřejnění fotografií zde chápete jako porušení vašich autorských práv, kontaktujte nás, obratem zjednáme nápravu.